Schemaguide för kurser inom program
Viktig information!

Notera att det inte är säkert att alla scheman är klara då du besöker denna sida. Återkom i så fall vid ett senare tillfälle så hoppas vi vara klara.

Scheman kan komma att ändras och det är viktigt att du regelbundet kontrollerar ditt schema!
Sökning gäller mellan: 2018-10-20 - 2019-04-20 (2018 HT LPLP3 - 2019 VT LPLP1)

Programinriktning: Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor, 120 hp (AMSTV)

KronoX Web 4.3.1 © 2011, KronoX-konsortiet, All Rights Reserved.