Schemaguide för kurser inom program
Viktig information!

Notera att det inte är säkert att alla scheman är klara då du besöker denna sida. Återkom i så fall vid ett senare tillfälle så hoppas vi vara klara.

Scheman kan komma att ändras och det är viktigt att du regelbundet kontrollerar ditt schema!
Sökning gäller mellan: 2018-04-21 - 2018-10-21 (2018 VT LPLP1 - 2018 HT LPLP3)

Programinriktning: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp (GAMBU)

KronoX Web 4.2.0 © 2011, KronoX-konsortiet, All Rights Reserved.