Schemaguide för kurser inom program
Viktig information!

Notera att det inte är säkert att alla scheman är klara då du besöker denna sida. Återkom i så fall vid ett senare tillfälle så hoppas vi vara klara.

Scheman kan komma att ändras och det är viktigt att du regelbundet kontrollerar ditt schema!
Sökning gäller mellan: 2018-08-15 - 2019-02-15

Program: Textilingenjörsutbildning, 180 hp , startår 2017 (DTEIN17h)

Kursscheman

Vid avvikelser gäller i första hand programschemat.

KronoX Web 4.3.0 © 2011, KronoX-konsortiet, All Rights Reserved.