Schemaguide för kurser inom program
Viktig information!

Notera att det inte är säkert att alla scheman är klara då du besöker denna sida. Återkom i så fall vid ett senare tillfälle så hoppas vi vara klara.

Scheman kan komma att ändras och det är viktigt att du regelbundet kontrollerar ditt schema!
Sökning gäller mellan: 2018-01-19 - 2018-07-19 (2018 VT LPLP1 - 2018-07-19)

Program: Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp startår 2017 (KMREC17h)

Kursscheman

Vid avvikelser gäller i första hand programschemat.

KronoX Web 4.1.0 © 2011, KronoX-konsortiet, All Rights Reserved.